Разчитайте на здрави и добри съседи

Съдържание:

Разчитайте на здрави и добри съседи
Разчитайте на здрави и добри съседи

Видео: Разчитайте на здрави и добри съседи

Видео: Разчитайте на здрави и добри съседи
Видео: "Приятелски отношения" - Деазнам 2023, Септември
Anonim

Разчитайте на добри съседи

Функциониращите квартали могат да направят много за подобряване на качеството на живот и благосъстоянието. Това от своя страна има положителен ефект върху (психосоциалното) здраве. Здравите квартали се характеризират с взаимно разбиране, внимание и толерантност. Те показват добра сплотеност и създават усещане за принадлежност. Можете да разчитате на добри съседи. Разговор при градинската ограда, ръка за помощ, отворено ухо - в добрите квартали се чувствате комфортно и не сте оставени сами.

Терминът „съсед” е често срещан и добре познат. Но какво е квартал в контекста на социалните науки? Това се разбира като социални взаимоотношения между населението в регион, който живее в непосредствена близост и използва същите съоръжения в обкръжението си, като училища, търговски центрове и др. засяга здравето. Тук можете да разберете какво можете да направите, за да помогнете активно за оформянето на квартала.

навигация

  • продължавай да четеш
  • повече по темата
  • Съвети, изтегляния и инструменти
  • ">Изграждане на мостове един към друг

>

  • Намерете прилики и специални функции
  • Сборни пунктове в Grätzel и селището
  • Контакт "на нивото на очите"
  • Кварталът е разнообразие
  • Преодолейте задръжките - стартирайте проекти

>

Изграждане на мостове един към друг

Участието в квартала също има нещо общо с това дали човек има чувството, че е необходим или признат от другите. За тази интеграция са необходими мрежи, които да създадат доверие в себе си и съседите си. От една страна под формата на неформални мрежи, от друга страна на ниво институции (например чрез публични инициативи). Неформалните мрежи варират от проста съседска помощ до свързване в мрежа на мнозина, които искат активно да обменят идеи и да помогнат за оформянето на жизненото пространство.

Развитието на съседство трябва да си постави за цел да насърчава и изгражда дългосрочни мрежи. Обменът на групи от население в неравностойно и неравностойно положение е съществена връзка, което също увеличава социалния капитал (социалното сближаване). Мостовете се изграждат между различни групи. Въпреки това може да има различни предизвикателства. Конструктивният подход към конфликтите е от особено значение.

Можете да намерите повече информация и практически съвети за грижата за вашия квартал в кварталната брошура на Фонда за здрава Австрия (FGÖ) „Погледнете, започнете разговор, активирайте се“.

Намерете прилики и специални функции

Чрез участието на жителите е възможно формирането на мрежа, при която да се планират или прилагат мерки за подкрепа за нуждаещите се (напр. Подкрепа с поръчки, грижи за деца и др.). Търсещите помощ намират облекчение, но в същото време се установяват нови контакти и самите помощници са по-добре вградени в квартала. Освен това помощта или доброволчеството също могат да се възприемат като особено полезни и насърчаващи. Много става възможно чрез засилване на чувството за сплотеност. Ако има добросъседски отношения, окото за нашите ближни се изостря. Това улеснява реакцията на проблеми, даването на съвети и помощ като цяло.

Сборни пунктове в Grätzel и селището

Друга възможност е да се създаде нещо за всички заедно, например съвместна дейност като екскурзия, парти и др. Улесняване на създаването на места за срещи (напр. Младежки център, дом на поколенията, родителска среща и т.н.) и създаване на сдружения формирането на мрежи. Кварталните мрежи също могат да бъдат разширени - това създава обща нишка на общи точки и възможности за обмен от Grätzel до Grätzel.

Важно е точките за срещи да бъдат възможно най-отворени, за да могат всички да участват. Това включва и достъп с нисък праг (ясно забележими времена, без задължение за участие и т.н.) и съответното „заявление“(покана да вземете други познати с вас и т.н.)

Контакт "на нивото на очите"

Усещането, че можеш да помогнеш да оформиш собствената си среда, засилва така наречената самоефективност. Това означава, че някой може свободно да избира действие и също така вярва в прилагането на планираното на практика. Убедеността в собствените способности и контролът върху собствения живот, както и събитията в заобикалящата ни среда ни помагат да не се чувстваме безпомощни и в милостта.

Работата в квартална мрежа също може да изгради доверие. Увереността в собствения потенциал е здравен ресурс. Чрез контакт „на нивото на очите“със съмишленици се предава признателност и в същото време усещане, че сте в добри ръце. Дават се съвети, но също така се поемат, а отговорностите се определят във фиксирана рамка.

Кварталът е разнообразие

Голямо разнообразие от хора се срещат в кварталите. Те носят свои собствени изисквания, нужди и изисквания към тяхната среда. Конфликтът на интереси и недоразуменията могат да имат отрицателно въздействие върху съвместното съществуване, например ако няма съгласие за това как се използва свободното пространство. Не винаги е възможно да се съберат всички интереси под един покрив. Налягането от страна на връстниците също може да има отрицателен ефект - включително върху здравословното поведение. Разнообразието обаче крие и много възможности - като учене един от друг и опознаване на нови перспективи и т.н.

Преодолейте задръжките - стартирайте проекти

Доброволните квартални инициативи понякога достигат своите граници след определен период от време, например когато е необходима професионална подкрепа или възникват разходи. Това понякога изисква умения и организационен талант, например за получаване на финансиране от града или общината или друга подкрепа за изпълнение.

Инициирайте проекти

Хората и организациите, които искат да инициират цялостен квартален проект, могат да намерят ценни съвети и помощ в наръчника „Учене от опит - промоция на здравето и социално участие от семейства и възрастни хора в кварталите“.

Препоръчано: